Politica de confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal


A. INFORMAȚII GENERALE


Această Politică de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal („Politica”) descrie modalitățile în care noi, REMATINVEST S.R.L. procesăm informațiile aduse la cunoștința noastră, incluzând datele cu caracter personal care sunt colectate prin intermediul acestui website (www.rematinvest.ro) atunci când acesta este utilizat de dumneavoastră.

Prin utilizarea acestui website, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică.

În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii prevăzuți de această politică de confidențialitate și cu furnizarea datelor cu caracter personal, nu utilizați acest website sau serviciile oferite de acesta.

Pentru a urmări mai ușor informațiile, ne putem referi la societatea REMATINVEST S.R.L, folosind termenii „REMATINVEST”, ”Societatea”, „noi”, „nostru”, „noastră”, etc, iar la dumneavoastră folosind termenii „utilizator”, „vizitator” sau „membru”.

REMATINVEST S.R.L. cu sediul în Cluj-Napoca, Piața Timotei Cipariu, nr. 15, bl. 3A, Mezanin, Sp. Com. 66A/66B, jud. Cluj, identificată prin C.U.Î. RO15705409 și înregistrată la O.R.C. sub nr. J12/2449/2003, este o persoană juridică de drept privat care, alături de societățile partenere din grup, este recunoscută a fi unul dintre cei mai mari procesatori în domeniul colectării, prelucrării și comercializării materialelor refolosibile (metale feroase și neferoase, hârtie și carton, lemn).

Totodată, REMATINVEST S.R.L este persoană juridică responsabilă de prelucrarea datelor cu caracter personal pe care le colectează direct de la dumneavoastră sau din alte surse, ca urmare a accesării și vizualizării informațiilor existente pe site de către dumneavoastră sau a transmiterii unor informații de către dumneavoastră prin intermediul formularului de contact. În colectarea acestor date, REMATINVEST acționează în calitate de operator de date cu caracter personal și, prin lege, suntem obligați să vă furnizăm informații despre noi, tipurile de date personale pe care le colectăm, modul în care utilizăm informațiile, cui îi sunt transmise datele, precum și drepturile și opțiunile pe care le au persoanele fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

De asemenea, pentru ca datele dumneavoastră să fie prelucrate în siguranță, am depus toate eforturile să implementăm măsuri rezonabile pentru a proteja informațiile dumneavoastră personale, iar prin prezenta politică descriem măsurile pe care le aplicăm pentru a asigura securitatea informațiilor și cum ne puteți contacta în legătură cu punerea în practică a protecției datelor și pentru a vă exercita drepturile.

www.rematinvest.ro este website-ul oficial al societății REMATINVEST S.R.L. care oferă utilizatorilor două tipuri de acces la informații:

1. Acces la zona publică a site-ului, oferind posibilitatea de vizualizare a informațiilor generale despre Societate, companiile partenere din grup și activitățile desfășurate de acestea, de a aplica pentru ocuparea unei poziții vacante în cadrul Societății, precum și de a asigura o comunicare eficientă cu utilizatorii prin intermediul website-ului (secțiunea Contact).

2. Acces privat sau restricționat, destinat numai angajaților companiei în scopul de a asigura acestora accesul facil la informații de interes general privind administrarea Societății, în baza unui cont de utilizator.

În general, intenția noastră este de a colecta datele cu caracter personal care sunt furnizate în mod voluntar de către vizitatorii website-ului nostru și care sunt necesare pentru a putea oferi acces la informații privind activitatea noastră.

Vă rugăm să citiți cu atenție această Politică pentru a afla mai multe informații despre modul în care procesăm informațiile aduse la cunoștința noastră, incluzând datele cu caracter personal care sunt colectate prin intermediul acestui website atunci când acesta este utilizat de dumneavoastră.

Politica noastră de confidențialitate și de protecție a datelor cu caracter personal se aplică oricărui vizitator sau membru al website-ului REMATINVEST S.R.L (www.rematinvest.ro).

REMATINVEST S.R.L se angajează să respecte prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date prin luarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, destinate să pună în aplicare în mod eficient principiile de protecție a datelor:

- Legalitate, echitate și transparență : prelucrăm datele dumneavoastră legal și corect, suntem întotdeauna transparenți în privința informațiilor pe care le utilizăm, iar dumneavoastră sunteți informat corespunzător.

- Controlul vă aparține : în limitele legii, vă oferim posibilitatea de a examina exactitatea datelor personale, actualiza sau șterge datele pe care le-ai împărtășit cu noi și de a vă exercita celelalte drepturi.

- Integritatea datelor și limitarea scopului : utilizăm datele numai în scopurile descrise la momentul colectării sau în noi scopuri compatibile cu cele inițiale, scopurile noastre respectând, în toate cazurile, legislația în vigoare. Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele personale sunt corecte, complete și actualizate.

- Securitate: am implementat măsuri rezonabile de securitate și criptare, astfel încât să vă protejăm cât mai bine informațiile. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți faptul că niciun site web, nicio aplicație și nicio conexiune la internet nu este complet sigură.


B. CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE


REMATINVEST colectează și prelucrează datele cu caracter personal pe care utilizatorii/vizitatorii le pun la dispoziție prin accesarea și vizitarea de către aceștia a website-ului, prin interacționarea cu acesta, precum și prin alte mijloace.

Puteți utiliza anumite secțiuni ale website-ului nostru fără a dezvălui date cu caracter personal (de ex., partea publică: secțiunile COMPANIE, PRODUSE, SERVICII, ȘTIRI, CARIERE, DOWNLOAD).

Însă, pentru utilizarea anumitor rubrici din conținutul website-ului (de ex: „Contact/Formular de contact”) sau a zonei private a website-ului nostru, care conține documente, informații de interes strict pentru angajații noștri („Download/Proceduri interne”), este necesară furnizarea unor informații personale de identificare a utilizatorului și/sau înregistrarea unui cont/ autentificarea în cont.

Dumneavoastră veți decide dacă doriți să interacționați cu website-ului nostru și să continuați orice acțiune care solicită furnizarea de date cu caracter personal.

Prin urmare, în cazul în care alegeți să interacționați cu website-ul nostru în acest mod, vi se va solicita furnizarea acestor date în timpul unui proces de înregistrare sau autentificare, necesare pentru:

1. Transmiterea sau comunicarea de mesaje/ solicitări/ sesizări/ reclamații în legătură cu activitatea Societății, prin intermediul formularului de contact de la secțiunea dedicată („ CONTACT”). Astfel, pentru acest scop este necesar să ne furnizați următoarele tipuri de date cu caracter personal: numele și prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, subiectul sau interesul dumneavoastră . Furnizarea oricăror alte date și informații personale pe care le completați voluntar direct în caseta destinată mesajului constituie exclusiv opțiunea dumneavoastră;

2. Accesarea zonei private (restricționate – secțiunea „DOWNLOAD”/ Proceduri interne) a website-ului pe baza numelui de utilizator și a parolei.

Furnizarea informațiilor cu caracter personal având rol de identificare solicitate prin intermediul formularelor noastre de contact este obligatorie, deoarece avem nevoie de aceste informații pentru a răspunde solicitărilor primite. Alte date sau informații cu caracter personal pe care ni le furnizați la completarea formularului de contact sunt la alegerea dumneavoastră.

Nefurnizarea oricăreia dintre informațiile și datele cu caracter personal solicitate poate conduce la imposibilitatea contactării și transmiterii mesajelor/solicitărilor/sesizărilor dumneavoastră, respectiv la și în consecință, imposibilitatea accesării informațiilor puse la dispoziția angajaților Societății prin intermediul website-ului.

Suplimentar față de datele cu caracter personal și modalitățile de colectare descrise mai sus, colectăm date și din alte surse, așa cum este valabil pentru cele mai multe dintre site-urile web. Astfel, website-ul www.rematinvest.ro colectează automat anumite informații și le stochează în fișierele jurnal, prin modulele Cookie sau alte tehnologii similare (web beacons, web server logs, s.a). Acestea sunt date statistice referitoare la acțiunile și tiparele de navigare ale utilizatorilor noștri, și nu identifică direct o anumită persoană.

Aceste date includ: adresele IP (Protocol Internet), locația geografică a computerului sau a dispozitivului, tipul de browser , sistemul de operare și alte informații despre vizitarea acestui website, de exemplu paginile vizualizate, anunțurile pe care ați dat click. Adresa dumneavoastră IP poate fi, de asemenea, utilizată pentru a diagnostica problemele cu serverul nostru, pentru a administra acest site, pentru a analiza tendințele, pentru a urmări navigarea unui utilizator pe site și pentru a ne ajuta să înțelegem preferințele vizitatorilor și nevoile acestora.

Cookie-urile și alte tehnologii similare ne ajută să îmbunătățim website-ul și să oferim un conținut mai bun și personalizat. Pentru mai multe informații despre utilizarea cookie-urilor pe website, vă rugăm să consultați Politica de administrare a modulelor cookie disponibilă pe website-ul nostru.

De asemenea, pe website-ul www.rematinvest.ro puteți întâlni legături/ link-uri către alte website-uri pentru informarea dumneavoastră (de ex.: www.facebook.com, www.google.com, s.a). Aceste web site-uri pot funcționa independent de website-ul nostru și pot avea propriile notificări, declarații sau politici de confidențialitate. Vă recomandăm să le analizați înainte de a trimite orice informații personale acestor website-uri, pentru a înțelege cum pot fi procesate datele personale în legătură cu aceste website-uri conectate. REMATINVEST nu controlează și nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul website-urilor care nu ne aparțin sau care nu sunt gestionate de noi, pentru politicile sau practicile de confidențialitate ale altor operatori de date sau pentru modul în care website-urile acestora își gestionează datele, sau pentru serviciile terțelor părți.


C. SCOPURILE PRELUCRĂRII


REMATINVEST S.R.L prelucrează datele cu caracter personal colectate prin intermediul website-ului www.rematinvest.ro în următoarele scopuri:

·Soluționarea/ formularea răspunsului la solicitări, reclamații și/sau sesizări transmise prin intermediul formularului de contact.

·Înregistrarea unui cont și activarea accesului la zona privată a website-ului REMATINVEST conținând informații confidențiale de uz intern, destinate angajaților societății;

·Mentenanța conturilor de acces la zona privată a website-ului ;

· Administrarea și întreținerea website-ului, îmbunătățirea experienței oferite pe site , a diverselor analize sau raportări privind modul de funcționare al website-ului sau a preferințelor de consum ale utilizatorilor website-ului;

·Îndeplinirea obligațiilor legale în contextul realizării activității și operațiunilor de administrare a afacerii: arhivarea fizică și electronică a documentelor.

·Pentru a diagnostica sau remedia probleme tehnice de funcționare a website-ului.

·În scop de arhivare a documentelor, atât în format fizic, cât și electronic.

·Pentru constatarea sau revendicarea unui drept în instanță, soluționarea litigiilor sau investigațiilor în care REMATINVEST este parte;

·În orice alte scopuri compatibile cu cele de mai sus.


D. TEMEIURILE PRELUCRĂRII


Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal conform scopurilor mai sus indicate este:

  • Prelucrarea datelor dumneavoastră este necesară pentru executarea unui contract la care dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, sunteți parte, sau pentru a face demersuri la cererea dumneavoastră înainte de încheierea unui contract, conform art. 6, lin. 1, lit. b) din Regulamentul UE 679/2016 (în ceea ce privește demersurile pre-contractuale la cererea clientului sau pentru a furniza informații despre serviciile noastre, precum și operațiunile de achiziționare și/sau vânzare propriu-zisă a produselor, furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru furnizarea unei oferte, pentru încheierea și/sau executarea contractului, refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor comerciale).

· Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului, conform prevederilor art. 6, alin.1, lit. c) din Regulamentul UE 679/2016 (în ceea ce privește obligația de înregistrare financiar contabilă a operațiunilor derulate de societate, obligația de arhivare a documentelor, sau de a răspunde la solicitările/ reclamațiile utilizatorilor transmise prin intermediul website-ului).

· Prelucrarea este necesară în scopul interesul legitim de a îmbunătăți permanent experiența dumneavoastră pe site, pentru securitate ( pentru a păstra acest website securizat împotriva fraudei și altor activități ilegale) și protejarea drepturilor și intereselor Societății și ale partenerilor colaboratori, conform prevederilor art. 6, alin. 1, lit. f) din Regulamentul UE nr. 679/2016.

Furnizarea datelor în acest scop nu este obligatorie, refuzul furnizării datelor nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.


E. DURATA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL


REMATINVEST S.R.L prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal doar pe durata necesară pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare mai sus menționate, iar ulterior pentru respectarea cerințelor legale în vigoare și pentru protejarea drepturilor legale și a intereselor Societății și persoanelor vizate (utilizatorii site-ului nostru).

În cazul prelucrării datelor în baza contului de utilizator (a datelor asociate contului), datele vor fi prelucrate sau vor rămâne în posesia noastră până la momentul dezactivării contului. În măsura în care datele nu vor mai fi necesare pentru respectarea cerințelor legale în vigoare și pentru protejarea intereselor Societății noastre, acestea vor fi șterse sau anonimizate.

Informațiile colectate de cookies sunt stocate timp de 12 luni, în vederea realizării de analize și rapoarte legate de performanța website-ului. Ele vor fi șterse ulterior acestei perioade.


F. TRANSMITEREA/ DEZVĂLUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, REMATINVEST S.R.L poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină desfășurarea activității noastre prin intermediul website-ului precum: furnizori de servicii IT (mentenanță, găzduire, dezvoltare software), de arhivare în format fizic/electronic, de servicii juridice, precum și la solicitarea organelor fiscale, judiciare sau a altor autorități competente de control ale statului, în baza și limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Putem transmite datele și altor părți având consimțământul sau potrivit instrucțiunilor dumneavoastră.

Ne vom asigura, în limite rezonabile, că datele dumneavoastră nu părăsesc Spațiul Economic European, însă, în măsura în care vom transfera date către state din afara SEE, ne vom asigura, în toate cazurile, că transferurile sunt legitime, având la bază consimțământul dumneavoastră explicit sau alt temei legal.


G. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ


· Dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal : dreptul de a obține, de la REMATINVEST, la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu sunt prelucrate de către Societate și dreptul de a fi informat cu privire la respectiva prelucrare;

· Dreptul de a rectifica datele dumneavoastră cu caracter personal : dreptul de a obține de la Societate rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal incorecte/incomplete;

· Dreptul de a șterge datele dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de a obține de la Societate, ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, însă în acest caz nu veți mai putea accesa informații pe baza contului de utilizator. Acest drept nu va putea fi exercitat în măsura în care REMATINVEST are obligația conform legii să păstreze și să proceseze anumite date cu caracter personal, de exemplu în cazul înregistrării operațiunilor contabile. Datele pot fi șterse în următoarele situații:

- acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

- în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

- în cazul în care vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

- în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal

- în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

- datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul.

· Dreptul de a restricționa prelucrarea : dreptul de a obține de la Societate restricția de prelucrare, în următoarele cazuri:

1. (i) acuratețea datelor cu caracter personal este contestată de dumneavoastră

2. (ii) procesarea este nelegală și prin urmare, vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea prelucrării.

3. (iii) REMATINVEST nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră solicitați aceste date pentru stabilirea, exercitarea și apărarea unor pretenții legale.

Aveți dreptul de a vă opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie prelucrate în scop de reclamă, marketing și publicitate sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.

· Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal printr-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către Societate către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

· Dreptul la opoziție reprezintă dreptul ca în orice moment, din motive legate de situația dumneavoastră particulară, să vă opuneți prelucrării datelor în temeiul interesului legitim, cu excepția cazului în care REMATINVEST are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau atunci când scopul prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

· Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate reprezintă dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate exclusiv pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

· Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere sau instanțelor competente, atunci când considerați că datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod nelegal de către Societate.

Drepturile mai sus menționate sunt expres prevăzute în Regulamentul (UE) 679/2016 pentru protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.


H. CUM PROTEJĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL


REMATINVEST S.R.L pune în aplicare măsuri de siguranță administrative, tehnice, organizatorice și fizice pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale, ilegale sau neautorizate, pierderii, alterării, accesării, comunicării sau utilizării în alte scopuri. Facem tot posibilul pentru a păstra datele dumneavoastră în siguranță. Utilizăm protocoale sigure pentru comunicare și transfer de date (cum ar fi HTTPS), folosim anonimizarea și pseudonimizarea acolo unde este cazul. Monitorizăm sistemele noastre pentru posibile vulnerabilități și atacuri.

Însă, chiar dacă facem tot posibilul, nu putem, garanta că transmisiile de date pe Internet pot fi 100% sigure. Cu toate acestea, folosim măsuri de securitate a website-ului în conformitate cu cele mai bune practici pentru a proteja site-ul web, e-mailurile și listele de corespondență.

De asemenea, suntem conștienți că pot apărea incidente de utilizare greșită sau incursiuni neautorizate de program. În aceste situații, obiectivele noastre sunt de a izola cât mai rapid problema, pentru a asigura sau restabili funcționalitatea corespunzătoare și pentru a minimiza neplăcerile utilizatorilor noștri. Dacă este necesar, vom informa autoritățile competente cu privire la încălcările de securitate a datelor. Vom face tot ce putem în mod rezonabil pentru a preveni încălcarea securității și pentru a asista autoritățile în cazul în care vor apărea încălcări.

Vă informăm că sunteți deplin responsabil pentru menținerea confidențialității parolei și a informațiilor înregistrate pe acest site, precum și pentru toate înregistrările realizate pe contul dumneavoastră. Prin prezenta, consimțiți să notificați în scris reprezentanții Societății indicați în cuprinsul acestei Politici de confidențialitate, cu privire la orice utilizare neautorizată a parolei dumneavoastră, respectiv a contului dumneavoastră. REMATINVEST S.R.L nu poate fi ținută responsabilă pentru niciun fel de prejudiciu rezultat ca urmare a neîndeplinirii acestor obligații de către dumneavoastră.


I. ACTUALIZAREA POLITICII NOASTRE


Conținutul acestei Politici poate fi actualizat periodic, prin republicarea versiunii revizuite în pagina pe care o vizualizați la acest moment. În cazul unor modificări semnificative, vă vom informa despre acestea prin note de informare ușor vizibile postate pe website-ul nostru, indicând la începutul documentului când a fost făcută cea mai recentă actualizare. Versiunea revizuită intră în vigoare la data publicării pe website. Responsabilitatea de a verifica conținutul acestei pagini pentru a fi la curent cu cea mai recentă versiune a acestui document vă revine în totalitate.


J. CUM NE PUTEȚI CONTACTA


Daca aveți întrebări sau comentarii despre prezenta Politica de confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal, dacă doriți să vă exercitați drepturile sau să actualizăm datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră, vă rugăm să ne scrieți la sediul societății din Cluj-Napoca, Piața Timotei Cipariu Nr. 15, Bl. 3A, Mezanin, Sp. Com. 66A/66B, jud. Cluj, cod poștal 400191 ori prin e-mail, la adresa: dpo@rematinvest.ro.

Datele de contact ale Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: București, Bdul G-ral Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, cod poștal 01036, web: www.dataprotection.ro, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

Datele de contact ale responsabilului nostru pentru prelucrarea datelor:

Tel: 0264 450 875

Email: dpo@rematinvest.ro

Versiune publicată la data: 07.06.2022