Making recycling a normal thing

Probably the largest area covered in Romania

Email: office@rematinvest.ro

Phone: +40 264 450 875

Paper and cardboard

Deșeurile de hârtie și carton reprezintă cea mai importantă materie primă secundară pentru industria de celuloză, hârtie și carton, datorită atât implicațiilor ecologice cât și a celor economice, cum ar fi:

  • Conservarea pădurilor, deoarece o tonă de maculatură salvează circa 5 mc de masă lemnoasă necesară fabricării unei cantități echivalente de celuloză, precum și 30.000 litri de apă;
  • Prelucrarea maculaturii se realizează cu consumuri energetice de 2-3 ori mai reduse decât în cazul folosirii fibrelor celulozice, iar poluarea atmosferică este cu 80% mai redusă;
  • Copacii sunt plămânii planetei dar și una din pricipalele arme de luptă împotriva încălzirii globale. Astfel, un copac cu frunze, ajuns la maturitate, produce într-un sezon necesarul de oxigen inhalat de 10 oameni într-un an.

Hârtia este colectată din diverse surse (populație, companii, industrie, lanțuri de magazine, instituții publice, etc.) și este de mai multe feluri (maculatură, ambalaje, arhivă). Aceasta este sortată și grupată separat, respectiv balotată pe diferite tipuri, pentru a fi mai ușor de manevrat și transportat, urmând să fie transformată de către fabricile de hârtie în pastă de lemn.

Balotarea deșeurilor de carton se face cu ajutorul unor prese plasate atât în depozitele proprii ale REMATINVEST, cât și la societățile din grup. Baloții rezultați au o densitate înaltă și permit depozitarea și transportul facil.

Company policy


REMATINVEST has established an integrated quality, environmental, safety and health management system in accordance with the requirements of SR EN ISO 9001: 2008, SR EN ISO 14001: 2005 and OHSAS 18001: 2007, system described in the Integrated Management System Manual [more]

Contact

HEAD OFFICE:

Piața T. Cipariu Nr. 15, Bloc 3A,
Mezanin, Sp. com. 66A/66B,
400191, Cluj-Napoca, Jud. Cluj, Romania

Phone: +40 264 450 875
Fax: +40 264 450 873
Email: office@rematinvest.ro