Making recycling a normal thing

Probably the largest area covered in Romania

Email: office@rematinvest.ro

Phone: +40 264 450 875

Recuperarea materialelor

Ţinand cont de faptul că resursele naturale sunt limitate şi se obţin cu costuri mari, producerea de oţel din deşeuri de fier vechi reduce simţitor poluarea mediului şi favorizează economisirea de energie şi materii prime. Unul din principalele avantaje este că fierul vechi poate fi reutilizat de nenumărate ori, fără a se observa diferenţe majore în privinţa calităţii produsului finit. În timp ce la multe alte materiale refolosibile, prin reciclare se constată pierderi semnificative de calitate, din fier vechi se obţin întotdeauna produse de o calitate înaltă. Rezultă deci că fierul este un material 100% reciclabil. Fiecare a doua tonă de oţel produsă în prezent la nivel mondial este fabricată din fier vechi. În consecinţă, cantităţi impresionante de minereu de fier pot fi economisite, cu efecte pozitive asupra consumului de energie.

În schimb, hârtia nu poate fi reciclată la infinit, după mai multe reutilizări fibrele devenind prea slabe pentru a mai putea fi folosite. Totuşi, prin reciclarea maculaturii se consumă mai puţină energie pentru producerea de hârtie nouă, se poluează mediul mai puţin prin utilizarea unei cantităţi mai mici de înnălbitori şi se protejează pădurile.

Industria de reciclare

Reciclarea deşeurilor a devenit în România o adevărată industrie, stimulând dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii şi implicit dezvoltarea întregii economii. Activitatea de reciclare a deşeurilor oferă surse alternative de materii prime şi contribuie la reducerea presiunii poluante a deşeurilor asupra mediului.

Utilizarea eficientă şi sigură a resurselor globale din punct de vedere al efectului pe care îl au asupra mediului înconjurător contribuie la calitatea generală a vieţii pe planeta noastră, atât pentru noi, dar mai ales pentru generaţiile urmatoare. Grupul REMATINVEST îşi aduce propria contribuţie la conservarea energiei şi protejarea mediului înconjurator prin reciclarea materialelor refolosibile şi reintroducerea acestora în circuitul industrial.

Colectarea

Reprezintă primul pas din procesul de reciclare a deșeurilor. Colectarea și transportul deșeurilor și a materialelor reciclabile reprezintă o componentă importantă în procesul de gestionare a deșeurilor, deși aceasta este de cele mai multe ori subevaluată, ea reprezintă între 60%-80% din costul total de gestionare a deșeurilor și materialelor reciclabile.

Colectarea deșeurilor de metale feroase, neferoase, plastic, lemn, sticlă, hârtie și carton este sustinută de sisteme de transport, procesare și expeditie proprii. Pentru eficiența acestui sistem, REMATINVEST dispune de reţea proprie de colectare a materialelor refolosibile, de parc auto dotat cu containere pentru transport marfă şi sisteme roll on / roll off, încărcătoare cu graifer de diverse tipuri şi mărimi, containere pentru colectarea deşeurilor și alte utilaje de încărcare-descărcare.

Company policy


REMATINVEST has established an integrated quality, environmental, safety and health management system in accordance with the requirements of SR EN ISO 9001: 2008, SR EN ISO 14001: 2005 and OHSAS 18001: 2007, system described in the Integrated Management System Manual [more]

Contact

HEAD OFFICE:

Piața T. Cipariu Nr. 15, Bloc 3A,
Mezanin, Sp. com. 66A/66B,
400191, Cluj-Napoca, Jud. Cluj, Romania

Phone: +40 264 450 875
Fax: +40 264 450 873
Email: office@rematinvest.ro